ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนการดำเนินงาน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกันยายน2557
 
โครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2557
 
โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
 
อบรมอสม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สิงหาคม
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2557
 
 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 ขอเชิญตรวจคัดกรองโรคทางตาตามโครงการรักษ์ตา
 ขอเชิญร่่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา วัดใหม่เจริญผล
 ขอเชิญรับบริการการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
 เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
 ชมคอนเสริตท์ ช่อง 3 สัญจร ชาวท่าเรือรวใจ ต้านภัยยาเสพติ...
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเมือง
 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนหลวงเฉลิม...
 
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนนฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
สอบราคาซื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะสวนเฉลิมพระเก...
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดที่...
 
 
การตรวจดูข้อความ/ความคิดเห็น  
มาเล่น Reddragon88 กัน  
ลองเข้ามาเล่นเกมส์สนุกๆสิ  
Reddragon88 เล่นผ่านเว็บ  
มาเล่นกันสิ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล - ร้องทุกข์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd