ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนการดำเนินงาน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
แห่เทียนพรรษาประจำปี 2558
 
พิธีเปิดโครงการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2558
 
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกรกฏาคม
 
ประชุมกลุ่มสตรีประจำเดือน
 
โครงการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี2558
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในการขอข้อมูลข่าวสารราชกา...
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่น...
 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ และกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ ๑ ป...
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์...
 ปิดการใช้สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั่วคราว
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์...
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์...
 
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเ...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา ๙ เหลี่ยม บริเวณสวน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามของเทศบาล
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ศูนย์พัฒน...
 
 
การตรวจดูข้อความ/ความคิดเห็น  
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต  
ศาลพระภูมิ  
เสียงประทัดยักษ์หรือเสียงปืน  
ประปาห่วยแตกมาก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล - ร้องทุกข์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd