ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนการดำเนินงาน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
ชุมชนร่วมใจปลอดภัยวัณโรค
 
วันแม่แห่งชาติ
 
แห่เทียนพรรษาประจำปี 2558
 
พิธีเปิดโครงการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2558
 
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกรกฏาคม
 
 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลเมืองท่าเรือพร...
 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในการขอข้อมูลข่าวสารราชกา...
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่น...
 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ และกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ ๑ ป...
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์...
 ปิดการใช้สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั่วคราว
 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์...
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน (โครงการห้องเร...
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ๒๐...
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้...
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนตะคร้ำเอน ๓ เชื่...
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลประท...
 
 
การตรวจดูข้อความ/ความคิดเห็น  
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต  
ศาลพระภูมิ  
เสียงประทัดยักษ์หรือเสียงปืน  
ประปาห่วยแตกมาก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล - ร้องทุกข์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd