ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สถานธนานุบาล
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน
  แผนพัฒนาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนการดำเนินงาน
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

     
 
 
 ความเป็นมาของเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น    
     เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าเรือ” ต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2528 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 130 ลงวันที่ 20 กันยายน 2528 เป็นต้นมา
     จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ การเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น" เป็น "เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น" โดยตั้งอยู่ในเขต อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ ทั้งหมด 7.26 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่คลอบคลุม  2 ตำบล คือตำบลท่าเรือ และตำบลตะคร้ำเอนบางส่วน
 
 ตราสัญลักษณ์

 
 ความหมายตราประจำเทศบาล
     เนื่องจากในสมัยโบราณ การคมนาคม อาศัยทางน้ำเป็นหลักทั้งในด้านขนส่งสินค้า และติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัด ตำบลท่าเรือเป็นตำบลหนึ่งที่มีเรือสินค้า และประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ จะต้องมาขึ้นบกที่ตำบลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวพุทธในแต่ละปีจากจังหวัดต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียงจำนวนมากจะเดินทางโดยทางเรือจากจังหวัดราชบุรีมาตาม ลำน้ำแม่กลอง มาขึ้นบกที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรัง ด้วยเหตุนี้จึงใช้ดวงตราที่มีรูปเรือจอดเทียบท่าและพระแท่นดงรัง เป็นเครื่องหมายของเทศบาล
 
 
     
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล - ร้องทุกข์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd